Försiktighetsåtgärder vid hantering

Skötsel av videokameran

 • Videokameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte för stötar.
 • Videokameran är inte vattentät och kan inte användas under vatten. Kontakta Canon Service Center omedelbart om videokameran blir våt. Torka av eventuella vattendroppar med en ren och torr trasa. Om videokameran utsätts för salt luft bör du dessutom torka av den med en ren och väl urvriden våt trasa.
 • Placera aldrig videokameran nära föremål som avger starka magnetiska fält, till exempel en magnet eller en elmotor. Undvik också att använda eller placera videokameran nära föremål som avger starka radiovågor, till exempel en stor antenn. Starka magnetiska fält kan orsaka felaktig funktion hos videokameran eller förstöra bilddata.
 • Placera aldrig videokameran på varma platser, till exempel i en bil i starkt solljus. Höga temperaturer kan orsaka felfunktion hos videokameran.
 • Videokameran innehåller elektroniska precisionskretsar. Försök aldrig ta isär videokameran själv.
 • Om videokameran flyttas hastigt från en kall omgivning till ett varmt rum kan kondens bildas på videokameran och dess interna delar. Du undviker kondens genom att placera videokameran i en försluten plastpåse där den får anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen.
 • Om det har bildats kondens på videokameran bör du inte använda den eller ta ut kortet för att undvika att videokameran skadas. Stäng av videokameran och vänta tills kondensen har dunstat innan du använder videokameran igen. Även om videokameran är helt torr men fortfarande kall inuti ska du inte ta ut kortet till den har anpassat sig till temperaturförhållandena.
 • Kondens kan bildas inuti videokamerans objektiv om du spelar in 4K-filmer i läget [Film med slät hud-effekt] i fuktiga omgivningar. Håll videokameran avstängd och vänta till kondensen har dunstat innan den används igen. Försök att ändra inspelningsläget eller ställa in videokameran på ett annat alternativ, än 4K-filmer, om kondensen inte försvinner.
 • Förvara videokameran på en sval, torr och välventilerad plats om den inte ska användas under en längre tidsperiod. Använd videokameran vid enstaka tillfällen under förvaringen för att se till att den fortfarande fungerar korrekt.
 • Undvik att förvara videokameran i närheten av kemikalier som kan orsaka rost och korrosion, exempelvis i ett kemilabb.
 • Om videokameran inte har använts under en tid provar du alla funktioner innan du använder den. Om du inte har använt videokameran under en tid eller om du har en viktig fotografering på gång, t.ex. vid en resa till utlandet, låter du antingen närmaste Canon Service Center kontrollera den eller så kontrollerar du själv att den fungerar som den ska.
 • Videokameran kan bli mycket varm om du använder serietagning eller stillbildstagning/filminspelning under en längre tid. Det här är inte något funktionsfel.
 • Om det finns en stark ljuskälla inuti eller utanför bildområdet kan spökbilder uppträda.
 • När du fotograferar med bakgrundsbelysning bör du hålla solen tillräckligt långt ifrån bildvinkeln. Förvara alltid intensiva ljuskällor såsom solen, lasrar och andra intensiva artificiella ljuskällor utanför bildområdet och inte i närheten av det. Koncentrerat intensivt ljus kan orsaka rök eller skada bildsensorn eller andra interna komponenter.

Skärm

Följande påverkar inte bilder som har tagits med videokameran.

 • Skärmen är tillverkad med extremt hög precision och minst 99,99 % av bildpunkterna uppfyller designspecifikationerna. I sällsynta fall kan det dock ändå förekomma bildpunkter som är defekta eller som alltid ser ut som röda eller svarta prickar i 0,01 % av fallen. Det här är inte något funktionsfel.
 • Om skärmen lämnas påslagen under en längre tid kan skärminbränning ske, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt och försvinner om du inte använder videokameran under några dagar.
 • Skärmvisningen kan verka långsam i låga temperaturer eller se svart ut i höga temperaturer. Den återgår till det normala i rumstemperatur.

Kort

Observera följande för att skydda kortet och registrerade data på det:

 • Tappa, böj eller blöt inte ner kortet. Hantera det varsamt och utsätt det inte för stötar eller vibrationer.
 • Vidrör inte kortets elektriska kontakter med fingrarna eller något metallföremål.
 • Fäst inga klistermärken eller dylikt på kortet.
 • Förvara inte och använd inte kortet i närheten av föremål som avger starka magnetiska fält, till exempel TV, högtalare eller magneter. Undvik också platser med statisk elektricitet.
 • Placera inte kortet i starkt solljus eller nära en värmekälla.
 • Förvara kortet i en ask.
 • Förvara inte kortet på varma, dammiga eller fuktiga platser.
 • Korten kan bli heta efter långa sessioner med upprepad serietagning eller stillbildsfotografering/filminspelning. Det här är inte något funktionsfel.