Automatisk rotering

Du kan ändra inställningen för automatisk rotering som rätar ut bilderna i vertikal orientering när de visas.

 1. Välj [Inställningar: Autom rotering].

 2. Välj ett alternativ.

  • Rotera bilder automatiskt under visning på både videokamera och datorer.

  • Rotera bilder automatiskt under visning på datorer.

  • Av

   Bilder roteras inte automatiskt.

Var försiktig

 • Vertikala bilder som tagits med automatisk rotering inställd på [Av] roteras inte ens under bild-/filmvisning om du senare ställer in automatisk rotering till [].

Obs!

 • Om en bild tas när videokameran är riktad uppåt eller nedåt utförs kanske inte automatisk rotering på rätt sätt för visning.