Innan kassering

Var försiktig

 • KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.

Obs!

 • En skruvmejsel för M1.4 Phillips-skruvar rekommenderas för att ta bort skruvar.
 1. Stäng av videokameran.

 2. Ta bort de åtta skruvarna.

 3. Ta bort det bakre höljet.

 4. Ta bort de sju skruvarna.

  • Det finns ingen anledning att ta bort de små skruvarna bredvid skruven (1).
 5. Håll i sidan på det främre höljet och ta bort det, såsom visas på bilden.

  • En flik som håller höljet på plats finns nära toppen av det främre höljet. Fliken kan göra det svårt att ta bort höljet. Använd därför gradvis små mängder kraft när höljet tas bort.
 6. Ta bort batteriet för hand, såsom visas på bilden.