Flikmenyer: Trådlösa funktioner

Var försiktig

  • Vissa menyalternativ kan inte konfigureras medan videokameran är ansluten till datorer eller andra enheter via en gränssnittskabel.
  • Wi-Fi-anslutningar avslutas när videokameran stängs av.
  • Med en upprättad Wi-Fi-anslutning fungerar inte videokamerans automatiska avstängning.