Självutlösare för film

Inspelningen kan startas med självutlösaren.

  1. Välj [Fotografering: Självutl för film].

  2. Välj ett alternativ.

  3. Spela in filmen.

    • När du trycker på knappen för start/stopp ljuder videokameran och visar antalet sekunder kvar innan inspelningen.

Obs!

  • Kan även ställas in genom att trycka på knappen Uppknappen på inspelningsskärmen.
  • Avbryta självutlösaren genom att trycka på skärmen eller knappen Snabbkontroll/ställa in.