Filnumrering

De tagna bilderna sparas i en mapp som har tilldelats ett filnummer från 0001 till 9 999. Du kan välja hur bildfilerna numreras.

(Exempel)

(1) Filnummer

 1. Välj [Inställningar: Filnumrering].

 2. Välj objektet.

  • Välj [Numrering].
  • Välj [Kontinuerlig] eller [Auto återst].
  • Om du vill återställa filnumreringen väljer du [Man. återst] ().
  • Välj [OK] för att skapa en ny mapp och sedan börjar filnumren med 0001.

Var försiktig

 • Om ett filnummer i mapp 999 uppnår 9 999 går det inte att ta fler bilder, trots att det finns ledigt utrymme på kortet. Byt till ett nytt kort när ett meddelande som ber dig att byta ut kortet visas.

Kontinuerlig

För kontinuerlig filnumrering oavsett om du byter kort eller skapar mappar

Också efter att du bytt ut minneskortet eller skapat en ny mapp fortsätter filnumreringen i följd upp till 9999. Det är praktiskt när du vill spara bilder med tal mellan 0001 och 9999 på flera kort eller i flera mappar i en mapp på datorn.

Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill ha kontinuerlig filnumrering rekommenderas du att använda ett nyformaterat kort varje gång.

Filnumrering efter byte av kort

Kort 1

Kort 2

(1) Nästa filnummer i samma följd

Filnumrering efter att en mapp skapats

Kort 1

Automatisk återställning

Starta om filnumrering från 0001 efter att ha bytt kort eller skapat mappar

När du byter kort eller skapar en mapp börjar filnumreringen om på 0001 för nya bilder. Det är praktiskt om du vill sortera bilderna efter kort eller mappar.

Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill spara bilder med en filnumrering som börjar på 0001 ska du använda ett nyformaterat minneskort varje gång.

Filnumrering efter byte av kort

Kort 1

Kort 2

(1) Filnumreringen återställs

Filnumrering efter att en mapp skapats

Kort 1

Manuell återställning

Återställning av filnumrering till 0001 eller från 0001 i nya mappar

När du återställer filnumreringen manuellt skapas en ny mapp automatiskt och filnumreringen för bilder som sparas i mappen börjar på 0001.

Det är användbart om du till exempel vill använda olika mappar för bilder tagna i går och bilder tagna i dag.