Den här manualen är för PowerShot V10 som har inbyggd programvara version 1.1.0 eller senare installerad.