Wi-Fi-inställningar

 1. Välj [Kommunikationsfunktioner: Wi-Fi-inställningar].

 2. Välj ett alternativ.

  • Wi-Fi

   Om det inte är tillåtet att använda elektroniska och trådlösa enheter till exempel på flygplan eller sjukhus, väljer du [Av].

  • MAC-adress

   Du kan se videokamerans MAC-adress.

Kontrollera MAC-adressen

Du kan kontrollera videokamerans MAC-adress.

 1. Välj [Kommunikationsfunktioner: Wi-Fi-inställningar].

 2. Välj [MAC-adress].

 3. Kontrollera MAC-adressen.