Volym

Volymen på videokameraljud är justerbar.

  1. Välj [Inställningar: Volym].

  2. Ställ in alternativet.

    • Välj ett alternativ och tryck sedan knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att justera volymen.