Livestreaming

Du kan livestreama bilder från videokameran.

Kontrollera streamingkraven och användarvillkoren för streamingwebbplatsen i förväg.

Parkoppla med en smartphone via Bluetooth

Gå till steg 11 om din smartphone och videokamera redan är parkopplade.

 1. Förbered din smartphone ().

 2. Välj [Kommunikationsfunktioner: Anslut till smartphone (surfpl.)].

 3. Välj [OK].

  • Den här skärmen visas inte om inställningarna för Wi-Fi redan är satta till [].
 4. Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].

 5. Välj [OK].

  • Den här skärmen visas inte om Bluetooth-inställningarna redan är satta till [].
 6. Tryck på Snabbkontroll/ställa in-knappen.

 7. Börja parkopplingen.

  • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att parkoppla.
  • Om Camera Connect inte är installerat kan du använd din smartphone för att skanna QR-koden på skärmen. Gå till Google Play eller App Store för att installera Camera Connect och tryck sedan på knappen Snabbkontroll/ställa in för att påbörja parkopplingen.
 8. Starta Camera Connect.

  • Följ instruktionerna i appen och välj videokameran som ska parkopplas.
 9. Upprätta en Bluetooth-anslutning.

  • Tryck på Snabbkontroll/ställa in-knappen.
 10. Slutför parkopplingen.

  • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att avsluta parningen.
  • Använd din smartphone såsom anvisas när ett meddelande visas på den.
  • Namnet på den anslutna enheten visas.
  • Tryck på MENU-knappen.
 11. Välj [Livestreaming].

Anslut till en åtkomstpunkt via Wi-Fi.

 • Videokameran återansluter automatiskt till åtkomstpunkter som har använts tidigare.
 • Dessa instruktioner gäller för att ansluta via WPS (PBC-läge). Se Grundläggande kommunikationsinställningar () för att ansluta på ett annat sätt.
 1. Välj [Anslut med WPS].

 2. Välj [WPS (PBC-läge)].

  • Välj [OK].
 3. Anslut till kopplingspunkten.

  • Tryck på åtkomstpunktens WPS-knapp. Läs i användarhandboken gällande kopplingspunkter var knappen sitter och hur länge den ska hållas intryckt.
  • Välj [OK] för att initiera anslutning till åtkomstpunkten.
  • Följande skärm visas när videokameran är ansluten till åtkomstpunkten.
 4. Välj [Automatisk inställning].

  • Välj [OK].
  • Ställ in IP-adressen manuellt () om ett fel visas för [Automatisk inställning].
 5. Slutför strömningsinställningarna i Camera Connect.

  • Välj streamingplattformen som ska användas och konfigurera sedan inställningarna därefter.
  • En webbadress kan anges på skärmen för att välja en streamingwebbplats.
  • Välj 6 eller 3,5 Mbps som streamingkvalitet, beroende på kommunikationsmiljön.
 6. Börja streama.

  • [STBY] visas på standbyskärmen för inspelning.
  • Använd Camera Connect för att starta och stoppa streamingen. Knappen för start/stopp på videokameran kan även användas för att stoppa streamingen.

Var försiktig

 • Video och ljud kan uppleva mycket brus under streamingen beroende på kommunikationsmiljön. Testa streamingen i förväg för att kontrollera video- och ljudkvaliteten.
 • Prova med följande om video och ljud upplever mycket brus eller hackar. Dessa steg kan förbättra kvaliteten.
  • Placera videokameran närmare åtkomstpunkten (trådlös router, smartphone osv.), ändra på deras relativa positioner och håll utrymmet där de befinner sig fritt från människor och föremål.
  • Inomhus bör du placera åtkomstpunkten och videokameran i samma rum.
  • Placera dem borta från enheter som använder 2,4 GHz bandet, såsom mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner.
 • Om brus från en extern mikrofon är distraherande kan du försök placera den vid sidan av videokameran med den externa mikrofonens IN-kontakt så långt borta från videokameran som möjligt.
 • En 3,5 Mbps streamingkvalitet i Camera Connect kan göra streamingen mer stabil än med 6 Mbps. Bildkvaliteten blir dock lägre.
 • Videokameran blir varmare under streaming. Använd ett stativ eller vidta andra åtgärder för att undvika handhållen inspelning. När videokameran blir varm visas [Hög temperatur] på skärmen som en varning.
 • Observera att Canon inte på något sätt ansvarar för tjänster från tredje part.
 • Ingen bild sparas på kortet under streaming (ett kort måste dock finnas i videokameran).
 • Testa streaming i förväg för att garantera att bilden är horisontell och i rätt riktning. Justera även orienteringen efter behov.
 • Läs Försiktighetsåtgärder för funktioner för trådlös kommunikation.