Touchskärmsfunktioner

Peka

Exempelskärm (snabbkontroll)

  • Använd fingret och peka på skärmen (rör kort vid skärmen och ta sedan bort fingret igen).
  • Om du till exempel pekar på [Q (snabbkontroll)] visas snabbkontrollskärmen. Tryck på [Återgå] för att återgå till föregående skärm.

Obs!

  • Ställ in [Inställningar: Pipljud] på [] () för att låta videokameran pipa vid beröring.
  • Som standard är pipvolymen för pekfunktioner satt till [0].

Dra

Exempelskärm (menyskärm)

  • Dra fingret samtidigt som du håller det mot skärmen.
  • Dra till exempel på huvudflikarna för att flytta till en annan flik.