Informationsvisning

Filminspelningsskärm

Varje gång du trycker på INFO-knappen ändras informationsvisningen.

 • Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
 1. (1) Slutartid
 2. (2) Temperaturökning
 3. (3) Varning för hög temperatur
 4. (4) AF-punkt
 5. (5) Ljudinspelningsnivåindikator
 6. (6) Slutartid/bländarvärde/värde för exponeringskompensation/ISO-tal
 7. (7) Varning för överhettning
 8. (8) Tillgänglig filminspelningstid/​använd filminspelningstid
 9. (9) Värde för exponeringskompensation
 10. (10) Batterinivå
 11. (11) Ljudinspelning inaktiverad
 12. (12) Digital zoom
 1. (13) ISO-tal
 2. (14) Fotograferingsmetod
 3. (15) Bländarvärde
 4. (16) Sätt AF-punkt till centrerad
 5. (17) Wi-Fi-signalstyrka
 6. (18) Autofokusens status
 7. (19) Bluetooth-funktion
 8. (20) Snabbkontrollsknapp
 9. (21) Självutlösare
 10. (22) [] Knapp för filminspelning
 11. (23) Wi-Fi-funktion
 12. (24) Flygplansläge

Var försiktig

 • Rutnätet kan inte visas under filminspelning (om det visas för närvarande rensar inspelningen av en film skärmen).
 • När filminspelningen startar ändras den återstående tiden för filminspelningen till förfluten tid.

Obs!

 • Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
 • Att fälla ut skärmen ändrar visningspositionen för den information som visas.

Skärm för stillbildsfotografering

Varje gång du trycker på INFO-knappen ändras informationsvisningen.

 • Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
 1. (1) Tillgängliga bilder
 2. (2) Batterinivå
 3. (3) Wi-Fi-funktion
 4. (4) Självutlösare
 5. (5) Ljusstyrka
 6. (6) Varning för hög temperatur
 7. (7) Varning om bildkvalitet för stillbild
 1. (8) Varning för överhettning
 2. (9) Fotograferingsmetod
 3. (10) Wi-Fi-signalstyrka
 4. (11) Bluetooth-funktion
 5. (12) Snabbkontrollsknapp
 6. (13) Flygplansläge

Obs!

 • Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
 • Att fälla ut skärmen ändrar visningspositionen för den information som visas.

Visningsskärm

Skärm för bild-/filmvisning för detaljerad information för film

 1. (1) Filminspelningsläge
 2. (2) Färgton
 3. (3) Vitbalans
 4. (4) Färgfilter
 5. (5) Filminspelningsstorlek
 6. (6) Bildhastighet
 1. (7) Filmkomprimeringsmetod
 2. (8) Orienteringsinformation för film
 3. (9) Värde för exponeringskompensation
 4. (10) Inställning för digital IS
 5. (11) Inspelning
 • För enkelhets skull utelämnas förklaringar för objekt som också ingår i grundläggande/detaljerad information för stillbilder som inte visas här.

Skärm för bild-/filmvisning för grundinformation för stillbilder

 1. (1) Wi-Fi-signalstyrka
 2. (2) Wi-Fi-funktion
 3. (3) Batterinivå
 4. (4) Bild-/filmvisningsnummer/totalt antal tagna bilder
 5. (5) Skicka bilder till en smartphone
 6. (6) Flygplansläge
 7. (7) Slutartid
 8. (8) Bländarvärde
 1. (9) Ljusstyrka
 2. (10) Bluetooth-funktion
 3. (11) Gradering
 4. (12) Bildskydd
 5. (13) Mappnr – filnr
 6. (14) Bildkvalitet
 7. (15) ISO-tal

Var försiktig

 • Om bilden togs med en annan videokamera kan kanske en del fotograferingsinformation inte visas.
 • Det går eventuellt inte att visa bilder som tagits med den här videokameran på andra videokameror.

Skärm för bild-/filmvisning för detaljerad information för stillbilder

 1. (1) Slutartid
 2. (2) Fotograferingsmetod
 3. (3) Bländarvärde
 4. (4) Ljusstyrka
 5. (5) Fotograferingsdatum och -klockslag
 1. (6) Histogram (ljusstyrka/RGB)
 2. (7) ISO-tal
 3. (8) Rullningslist
 4. (9) Bildkvalitet
 5. (10) Filstorlek