Förberedelse och grundfunktioner

Det här kapitlet innehåller inledande anvisningar och beskrivningar av grundläggande videokamerahantering.