Inställningar för ISO-tal vid filminspelning

  • ISO-inställning

    Du kan ställa in önskat ISO-tal. Välj [ISO-inställning] för att öppna inställningsskärmen för ISO-tal. Ställ in med knapparna Vänsterknappen Högerknappen. Du kan även välja ISO Auto genom att trycka på knappen Kommunikation/multiåtkomst.

  • Max för ISO-has.

    Låter dig ställa in det maximala värdet för [ISO-inställning] som används för filminspelning i Full HD.

  • Max för

    Låter dig ställa in det maximala värdet för [ISO-inställning] som används för filminspelning i 4K.

Var försiktig

  • [Max för ISO-has.] och [Max för ] fastställer inte maxvärdet för ISO Auto.