Inställningar

Det här kapitlet beskriver menyinställningarna på fliken inställningar [Inställningar].