Redigera en films första och sista scener

Du kan redigera bort första och sista scenerna av en film om steg på ca 1 sekund.

 1. Pausa filmvisning.

  • Filmvisningspanelen kommer att visas.
 2. Tryck på knappen Kommunikation/multiåtkomst och ange sedan delarna du vill redigera bort.

  • Välj antingen [] (Klipp början) eller [] (Klipp slutet).
  • Tryck på tangenterna VänsterknappenHögerknappen för att gå en bildruta bakåt eller framåt. Fortsätt att trycka på tangenterna för att snabbspola bildrutor framåt eller bakåt.
  • Efter att ha bestämt vilken del du vill redigera bort trycker du på knappen Snabbkontroll/ställa in. Delen som anges med hjälp av en linje längst ned på skärmen kommer att vara kvar.
 3. Granska den redigerade filmen.

  • Välj [Bild-/filmvisning] för att spela upp den redigerade filmen.
  • För att ändra den redigerade delen går du tillbaka till steg 2.
  • Tryck på MENU-knappen om du vill avbryta redigeringen.
 4. Spara.

  • Välj [Spara och stäng].
  • Spara skärm kommer att visas.
  • För att spara den nya filen väljer du [Ny fil]. För att spara den och skriva över originalfilmen väljer du [Skriv över] och på bekräftelseskärmen väljer du [OK].
  • Den redigerade filmen är sparad och skärmen går tillbaka till filmvisningsskärmen.

Var försiktig

 • Då redigeringen utförs i steg om ca 1 sekund (vid positionen som anges av [Angiven position] längst ned på skärmen) kan den faktiska positionen där filmen klipps skilja sig från din angivna position.
 • Filmer som spelats in med en annan videokamera kan inte redigeras med den här videokameran.
 • Det går inte att redigera medan videokameran är ansluten till en smartphone via Wi-Fi.
 • Det går inte att redigera medan kameran är ansluten till en smartphone via Wi-Fi.
 • För utdragen filmredigering bör du överväga ett ytterligare eluttagstillbehör.