Copyright-information

När du ställer in copyright-informationen registreras den i bilden i form av Exif-information.

Var försiktig

 • Om posten för ”Upphovsman” eller ”Copyright” är lång visas eventuellt inte hela posten när du väljer [Visa info om copyright].
 1. Välj [Inställningar: Copyright information].

 2. Välj ett alternativ.

 3. Skriv in texten.

  • Använd Pilknappar för att välja ett tecken och tryck sedan på knappen Snabbkontroll/ställa in för att ange den.
  • Genom att välja [Indatametod] kan du ändra indatametod.
  • Välj [Radera] för att ta bort ett tecken.
 4. Stäng inställningsskärmen.

  • Tryck på MENU-knappen och sedan på [OK].

Kontrollera copyright-informationen

När du väljer [Visa info om copyright] i steg 2 kan du kontrollera angiven information om [Upphovsman] och [Copyright].

Ta bort copyright-informationen

När du väljer [Ta bort info om copyright] i steg 2 på kan du ta bort informationen om [Upphovsman] och [Copyright].