Menyhantering och inställningar

Menyskärm

 1. (1) Huvudflikar
 2. (2) Underflikar
 3. (3) Menyalternativ
 4. (4) Fotografering: Fotografering
 1. (5) Bild-/filmvisning: Bild-/filmvisning
 2. (6) Trådlös kommunikation: Trådlös kommunikation
 3. (7) Inställningar: Inställningar
 4. (8) Menyinställningar

Beroende på inspelningsläget kanske vissa flikar, menyalternativ och inställningsalternativ inte visas.

Procedur för menyinställning

 1. Visa menyskärmen.

  • Tryck på MENU-knappen så att menyskärmen visas.
 2. Välj ett alternativ.

  • Tryck på Pilknappar för att välja en inställning och tryck sedan på knappen Snabbkontroll/ställa in.
 3. Välj ett alternativ.

  • Tryck på Pilknappar för att välja ett alternativ.
  • Den aktuella inställningen visas i blått.
  • För vissa inställningar visas en standby-skärm. Välj ett alternativ för att konfigurera inställningen.
 4. Ställ in alternativet.

  • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att ställa in.
 5. Stäng inställningsskärmen.

  • Tryck på MENU-knappen.

Obs!

 • Följande beskrivning av olika menyfunktioner utgår ifrån att du har tryckt på MENU-knappen så att menyskärmen visas.
 • Tryck på MENU-knappen om du vill avbryta.

Nedtonade menyalternativ

Exempel: Med inställningen för Digital IS satt till [Förbättrad]

Nedtonade menyalternativ kan inte väljas. Menyalternativet är nedtonat om en annan funktionsinställning åsidosätter det.

Du kan se prioritetsfunktionen genom att markera det nedtonade menyalternativet och trycka på knappen Snabbkontroll/ställa in.

Om du avbryter prioritetsfunktionens inställning kan du välja det nedtonade menyalternativet.

Var försiktig

 • Du kanske inte kommer att se prioritetsfunktionen för vissa nedtonade menyalternativ.

Obs!

 • Du kan du återställa menyfunktioner till standardinställningarna genom att välja [Inställningar: Återställ kamera] ().