Filminspelningsstorlek

Du kan ställa in inspelningsstorlek, bildhastighet och komprimeringsmetod i [Fotografering: Insp.storl. film].

Observera att bildhastigheten uppdateras automatiskt för att matcha [Inställningar: Videosystem]-inställningen ().

Bildstorlek Sidförhållande
4K 3840 × 2160 16:9
Full HD 1920 × 1080 16:9

Bildhastighet (b/s: bilder per sekund)

 • [] 59,94 b/s/[] 29,97 b/s

  För områden där TV-systemet är NTSC, såsom Nordamerika, Japan, Korea och Mexiko.

 • [] 50,00 b/s/[] 25,00 b/s

  För områden där TV-systemet är PAL, såsom Europa, Ryssland, Kina och Australien.

 • [] 23,98 b/s

  Främst för filmsyften. Tillgänglig när [Inställningar: Videosystem] är satt till [För NTSC].

Komprimeringsmetod

 • [] IPB (Standard)

  Komprimerar effektivt flera bilder åt gången för FP.

 • [] IPB (Lätt)

  Eftersom filmen spelas in med en lägre överföringskapacitet än med IPB (Standard), blir filstorleken mindre än med IPB (Standard) och bild-/filmvisningskompatibiliteten blir högre. Detta gör att tillgänglig inspelningstid blir längre med IPB (Standard) (med ett kort som har samma kapacitet).

Filminspelningsformat

 • [MP4] MP4

  Alla filmer som spela in med videokameran spelas in som videofiler i MP4-format (filtillägg ”.MP4”).

Var försiktig

 • Om du ändrar [Inställningar: Videosystem]-inställningen måste du även ställa in [Fotografering: Insp.storl. film] igen.
 • Normal bild-/filmvisning av filmer i 4K eller Full HD59,94 b/s/50,00 b/s kan vara svårt på vissa enheter då bild-/filmvisning medför stor systembelastning.
 • Bildkvaliteten (känsla av upplösning och brus osv.) varierar något beroende på inställningen för filminspelningsstorlek.

Obs!

 • För att höja kortets prestanda bör du formatera kortet med videokameran innan du spelar in filmer ().
 • Det går inte att spela in filmer i HD- eller VGA-kvalitet.

4K-filminspelning

 • Att spela in 4K-filmer kräver ett stabilt och snabbt minneskort. Se Kort som kan lagra filmer för mer information.
 • 4K -filminspelning ökar belastningen kraftigt vilket kan öka den interna videokameratemperaturen snabbare eller högre än för vanliga filmer. Om en vit [Begränsning på grund av överhettning] eller röd [Begränsning på grund av överhettning (röd)] ikon visas under filminspelningen kan kortet vara för varmt. Avbryt inspelningen och låt videokameran svalna innan du tar ut det. (Ta inte bort kortet direkt.)
 • Kondens kan bildas inuti videokamerans objektiv om du spelar in 4K-filmer i läget [Film med slät hud-effekt] i fuktiga omgivningar.

Kort som kan lagra filmer

Se Prestandakrav på kort för information om kort som har stöd för alla filminspelningsstorlekar.

Testa kortet genom att spela in ett par filmer och kontrollera att de kan spelas in korrekt vid angiven storlek ().

Var försiktig

 • Om du använder ett kort med långsam skrivning för att spela in filmer kanske filmen inte spelas in på rätt sätt. Om du visar en film på ett långsamt minneskort kanske den inte visas på rätt sätt.
 • När du spelar in film ska du använda ett högprestandakort med en skrivhastighet som är betydligt högre än bithastigheten.
 • Om filmer inte kan spelas in ordentligt formaterar du kortet och försöker igen. Om du formaterar kortet och det inte löser problemet kan du få mer information på korttillverkarens webbplats m.m.

Obs!

 • För att höja kortets prestanda bör du formatera kortet med videokameran innan du spelar in filmer ().
 • Du kan kontrollera kortets skriv-/läshastighet på korttillverkarens webbplats m.m.

Maximal filminspelningstid

Den maximala inspelningstiden per film är 1 timme När 1 timme nås stoppas inspelningen automatiskt. Du kan börja spela in en film igen genom att trycka på knappen för start/stopp (som spelar in filmen som en ny fil).

Var försiktig

 • Videokamerans innertemperatur kan stiga och mindre inspelningstid kan vara tillgänglig efter utökad filmvisning/Live View-visning.