Användarhandböcker

  • Användarhandbok (medföljer videokameran)

    Erbjuder grundläggande anvisningar om videokameran.

  • Handbok för avancerad användning

    Fullständiga instruktioner finns i den här handboken för avancerad användning.

    Om du söker den senaste handboken för avancerad användning går du till följande webbplats.

    https://cam.start.canon/C014/