Åtgärda felmeddelanden

Om ett fel inträffar kan du visa information om felet på något av nedanstående sätt. Sedan åtgärdar du felet med hjälp av exemplen som visas i det här kapitlet.

 • Välj [Kommunikationsfunktioner: Felinformation].
 • Välj [Felinformation] på skärmen [Wi-Fi på].

Klicka på följande felnummer för att hoppa till motsvarande avsnitt.

11 12
21 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 132 133 134 135 136 137

Obs!

 • Vid fel visas [Err**] till höger om [Kommunikationsfunktioner: Felinformation]. Den visas inte när videokameran har stängts av.

11: Anslutningsmål ej upptäckt

 • Om du valt [Anslut till smartphone (surfpl.)] är Camera Connect igång?

  • Upprätta en anslutning med hjälp av Camera Connect ().
 • Är samma krypteringsnyckel för autentisering inställd på både videokameran och kopplingspunkten?

  • Det här felet uppstår om krypteringsnycklarna är olika när autentiseringsmetoden för krypteringen är [Öppet system].

   Kontrollera stora och små bokstäver och se till att rätt krypteringsnyckel för autentiseringen är inställd på videokameran ().

12: Anslutningsmål ej upptäckt

 • Är den andra enheten och åtkomstpunkten för anslutningen påslagna?

  • Slå på den andra enheten och kopplingspunkten och vänta en stund. Om anslutningen fortfarande inte kan upprättas utför du samma åtgärder igen för att upprätta anslutningen.

21: Ingen adress tilldelad av DHCP-server

Vad du behöver kontrollera på videokameran

 • IP-adressen på videokameran är inställd på [Automatisk inställning]. Är det här rätt inställning?

  • Om ingen DHCP-server används ställer du in IP-adressen på [Manuell inställning] på videokameran efter att ha konfigurerat inställningen ().

Vad du behöver kontrollera på DHCP-servern

 • Är DHCP-servern påslagen?

  • Slå på DHCP-servern.
 • Finns det tillräckligt med adresser för DHCP-servern att tilldela?

  • Öka antalet adresser som tilldelas av DHCP-servern.
  • Ta bort enheter som har tilldelats adresser av DHCP-servern från nätverket så att du minskar antalet adresser som används.
 • Fungerar DHCP-servern som den ska?

  • Kontrollera DHCP-serverinställningarna och se till att den fungerar som en DHCP-server ska.
  • Om det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om DHCP-servern är tillgänglig.

23: Enhet med samma IP adress finns i valt nätverk

 • Finns det någon annan enhet på videokameranätverket som använder samma IP-adress som videokameran?

  • Ändra videokamerans IP-adress så att du undviker att använda samma adress som någon annan enhet på nätverket. Eller ändra IP-adressen på den andra enheten som har samma adress som videokameran.
  • Om videokamerans IP-adress är inställd på [Manuell inställning] i nätverksmiljöer med en DHCP-server ändrar du inställningen till [Automatisk inställning] ().

Obs!

 • Svara på felmeddelanden 21–23

 • Du bör även kontrollera nedanstående när du åtgärdar fel 21–23.

  Är samma lösenord för autentisering inställt på både videokameran och kopplingspunkten?

  • Det här felet uppstår om lösenorden är olika när autentiseringsmetoden för kryptering är inställd på [Öppet system]. Kontrollera stora och små bokstäver och se till att rätt lösenord för autentiseringen är inställd på videokameran ().

61: Valt SSID trådlöst LAN nätverk kan inte hittas

 • Finns det några hinder i vägen mellan videokameran och antennen på kopplingspunkten?

  • Flytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting mellan den och videokameran.

Vad du behöver kontrollera på videokameran

 • Är SSID-numret likadant på videokameran som på kopplingspunkten?

  • Kontrollera SSID-numret på kopplingspunkten och ställ sedan in samma SSID på videokameran ().

Vad du behöver kontrollera på kopplingspunkten

 • Är kopplingspunkten påslagen?

  • Slå på kopplingspunkten.
 • Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till videokameran som används registrerad på kopplingspunkten?

  • Registrera MAC-adressen till videokameran som används på kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [MAC-adress] ().

64: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal

 • Är samma krypteringsmetod inställd på både videokameran och kopplingspunkten?

  • Det finns stöd för följande krypteringsmetoder i videokameran: WEP, TKIP och AES ().
 • Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till videokameran som används registrerad på kopplingspunkten?

  • Registrera MAC-adressen till videokameran som används på kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [MAC-adress] ().

65: Trådlös LAN-anslutning avbröts

 • Finns det några hinder i vägen mellan videokameran och antennen på kopplingspunkten?

  • Flytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting mellan den och videokameran.
 • Den trådlösa LAN-anslutningen har avbrutits av någon anledning och anslutningen kan inte återupprättas.

  • Följande utgör möjliga orsaker: andra enheter ansluter till åtkomstpunkten och överbelastar den, en mikrovågsugn eller liknande används i närheten (stör IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz bandet)) eller regn eller hög luftfuktighet påverkar den.

91: Annat fel

 • Ett annat problem än felkod 11 till 83 har uppstått.

  • Slå på och av videokamerans strömbrytare.

121: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på servern

 • Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på mottagande webbserver.

  • Ta bort onödiga bilder på webbservern, kontrollera hur mycket ledigt utrymme som finns kvar och försök skicka data igen.

125: Kontrollera nätverksinställningarna

 • Är nätverket anslutet?

  • Kontrollera nätverkets anslutningsstatus.

127: Ett fel har uppstått

 • Ett annat problem än felkod 121 till 125 har uppstått medan videokameran anslöts till webbtjänsten.

  • Försök att upprätta en Wi-Fi-anslutning med igen.

130: Servern är upptagen
Vänta en stund och försök igen

 • Webbplatsen image.canon är upptagen just nu.

  • Försök komma åt image.canon via Wi-Fi igen senare.

131: Försök igen

 • Ett fel uppstod vid anslutning till image.canon via Wi-Fi.

  • Försök att upprätta en Wi-Fi-anslutning med image.canon igen.

132: Fel upptäckt på server
Försök igen senare

 • Webbplatsen image.canon är för närvarande offline för underhåll.

  • Försök komma åt image.canon via Wi-Fi vid ett senare tillfälle.

133:

 • Ett fel uppstod vid inloggning på image.canon.

  • Kontrollera inställningarna för image.canon.
  • Försök komma åt image.canon via Wi-Fi igen senare.

134: Ange rätt datum och tid

 • Inställningarna för datum, tid och tidszon är felaktiga.

  • Kontrollera inställningarna [Inställningar: Datum/Klocka/Zon].

135: Webbtjänstinställningar har ändrats

 • Inställningarna för image.canon ändrades.

  • Kontrollera inställningarna för image.canon.

136: QR-koden som visas på kameran skannades inte korrekt av den särskilda appen. Prova att ställa in webblänken igen.

 • QR-koden skannades inte korrekt av din smartphone.

  • Konfigurera om videokamerans inställningar för webblänkar och skanna QR-koden som visas igen på videokameran.

137: QR-koden som visas på kameran har gått ut. Prova att ställa in webblänken igen.

 • QR-koden som visas har upphört att gälla.

  • Konfigurera om videokamerans inställningar för webblänkar och skanna QR-koden som visas igen på videokameran.