Knapp för funktionen kommunikation/multiåtkomst (i filmläge)

Knappen Kommunikation/multiåtkomst kan tilldelas för funktioner i filmläget som används ofta.

  1. Välj [Inställningar:  knappfunkt. (i filmläge)].

  2. Välj en funktion att tilldela.

    • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att ställa in.

Obs!

  • Välj [ knappfunkt. (i filmläge)] från [Andra inställn.] i [Inställningar: Återställ kamera] för att rensa den funktion som har tilldelats.
  • Inställningen kan även ändras genom att trycka på och hålla knappen Kommunikation/multiåtkomst nedtryckt på filminspelningsskärmen.