Snabbguide

 1. Ladda videokameran ().

  • Ladda videokameran före första användningen ().
 2. Sätt i kortet ().

 3. Slå på videokameran ().

  • Tryck på Ström-knappen.
  • Om skärmen för språkval visas kan du använda Pilknappar för att välja språk. Tryck sedan på Snabbkontroll/ställa in ().
  • Om inställningsskärmen för datum/tid/zon visas kan du använda Pilknappar för att välja en inställning. Tryck sedan på Snabbkontroll/ställa in. Ställ in med knapparna Uppknappen/Nerknappen och tryck sedan på knappen Snabbkontroll/ställa in ().
  • Skärmen [Välkommen] visas först. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att ansluta videokameran till en smartphone ().
  • Se Videosystem i områden där TV-videosystemet är PAL.
 4. Fäll ut skärmen och stativet och placera sedan videokameran ().

  • Du kan även använda videokameran med handhållen fotografering och filminspelning.
 5. Spela in en film ().

  • Tryck på [Spela in] eller knappen för start/stopp för att starta inspelningen. Tryck på [] eller knappen för start/stopp igen för att stoppa inspelningen.
  • [FokusindikatorREC] visas i det övre vänstra hörnet medan filminspelning pågår. En blinkande röd ram visas även runt skärmen.
 6. Se den inspelade filmen.

  • Tryck på knappen Bild-/filmvisning för att spela upp den inspelade filmen på skärmen ().
  • Tryck på knappen Bild-/filmvisning igen för att återgå till fotograferingsskärmen.

Var försiktig

 • Undvik att fingrarna kläms när stativet öppnas eller stängs.

Obs!