Säkerhet

Om säkerhetsinställningarna är felaktiga kan följande problem uppstå.

  • Överföringsövervakning

    Tredje part med skadlig avsikt kan övervaka trådlösa LAN-överföringar och försöka komma åt de data du skickar.

  • Obehörig nätverksåtkomst

    Tredje part med skadlig avsikt kan få obehörig åtkomst till det nätverk du använder för att stjäla, ändra eller förstöra information. Du kan också råka ut för andra typer av obehörig åtkomst, till exempel personifiering (någon låtsas vara någon annan för att få åtkomst till obehörig information) eller springboard-attacker (där någon får obehörig åtkomst till ditt nätverk via en språngbräda för att sopa igen sina spår när han/hon infiltrerar andra system).

Du rekommenderas att använda system och funktioner för att skydda ditt nätverk ordentligt och förebygga att dessa typer av problem uppstår.