Inspelningsframhävning

Visar en blinkande röd ram runt skärmen under filminspelning. Detta gör det enkelt att med en blick se att inspelning pågår.

  1. Välj [Fotografering: Inspelningsram].

  2. Välj [].