Automatisk långsam slutare för film

Du kan välja om du vill spela in filmer som är ljusare och med mindre brus än när inställningen är inställd på [Av] genom att automatiskt göra slutartiden långsammare vid svagt ljus.

Tillgängligt i [Filmscener] inspelningsläge. Med [Bildstab.läge för film] är den här funktionen satt till [] och med [Film med slät hud-effekt] till [Av]. Används när bildhastigheten för filminspelningsstorleken är 59,94 b/s eller 50,00 b/s.

  1. Välj [Fotografering:  Auto. långsam slutare].

  2. Välj ett alternativ.

    • Av

      Gör det möjligt för dig att spela in filmer med en mjukare och mer naturlig rörelse som är mindre påverkad av motivets skakningar än när inställningen är []. Observera att under svagt ljus kan filmer vara mörkare än när de är inställda på [].

    • Du kan spela in ljusare filmer än när inställningen är [Av] genom att automatiskt minska slutartiden till max 1/30 sekunder (NTSC) eller 1/25 sekunder (PAL) under svag belysning.

Obs!

  • Du rekommenderas att ställa in funktionen till [Av] när du filmar motiv i rörelse med svag belysning eller när efterbilder, till exempel spår, kan uppstå.