Energisparläge

Tidpunkten för när skärmen stängs av kan justeras. När videokameran stängs av efter att videokameran har lämnats inaktiv (Skärm av och Autom avstängn).

  1. Välj [Inställningar: Energispar].

  2. Välj ett alternativ.

Obs!

  • [Skärm av] tillämpas medan inspelningsskärmen visas. Dessa inställningar gäller inte under menyvisning eller bildvisning.
  • Videokameran stängs av under menyvisning eller bildvisning efter den inställda tiden i [Skärm av] och [Autom avstängn] har förflutit.
  • För att skydda skärmen stänger den av sig 30 min efter att ljusstyrkan sänktes (även om själva videokameran förblir påslagen), även om [Skärm av] och [Autom avstängn] är satta till [Av].
  • Energisparinställningar gäller inte under fotografering eller vid anslutning via USB eller en trådlös anslutning.