Stillbildens sidförhållande

Du kan ändra bildens sidförhållande.

  1. Välj [Fotografering: Stillbildsformat].

  2. Välj ett alternativ.