Ansluta till en trådlös fjärrkontroll

Videokameran kan anslutas till den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) via Bluetooth för fotografering med fjärrkontroll.

 1. Välj [Kommunikationsfunktioner: Anslut till fjärrkontroll].

 2. Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].

  Följande meddelande visas om videokameran är parkopplad med en smartphone: [Avsluta den aktuella Bluetooth- anslutningen och parkoppla med fjärrkontrollen].

 3. Välj [OK].

  • Den här skärmen visas inte om Bluetooth-inställningarna redan är satta till [].
 4. Parkoppla enheterna.

  • När skärmen som visas ovan visas ska du hålla ned knapparna W och TBR-E1 samtidigt under minst tre sekunder.
  • När ett meddelande bekräftar att videokameran har parkopplats med BR-E1 ska du trycka på knappen Snabbkontroll/ställa in.
 5. Konfigurera videokameran för fotografering med fjärrkontroll.

  • För anvisningar efter att parkopplingen är klar, se användarhandboken för BR-E1.

Var försiktig

 • Tänk på att videokamerans batterinivå kan vara låg nästa gång videokameran ska användas då Bluetooth-anslutningar förbrukar batteri även när den är avstängd.

Obs!

 • När du inte använder Bluetooth rekommenderas att du sätter [Kommunikationsfunktioner: Bluetooth-inst.] till [Av] ().

Avbryta parkopplingen

Återställ informationen om den anslutna fjärrkontrollen innan du parkopplar med en annan BR-E1.

 1. Välj [Kommunikationsfunktioner: Anslut till fjärrkontroll].

 2. Välj [Radera anslutningsinformation].

 3. Välj [OK].