Fotografering och filminspelning

I det här kapitlet beskrivs fotografering och filminspelning och introducerar menyinställningar på fliken för fotografering [Fotografering].