Varumärken och licenser

Varumärken

 • Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
 • App Store och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
 • Google Play och Android är varumärken som tillhör Google LLC.
 • iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
 • QR-koden är ett varumärke som tillhör Denso Wave Inc.
 • SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
 • Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.
 • Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi Protected Setup-märket är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
 • Varumärket Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Canon Inc. sker under licens. Andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
 • USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
 • Alla andra varumärken är egendom som tillhör respektive ägare.

About MPEG-4 Licensing

 • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Meddelandet visas enligt krav på engelska.

Tillbehör

Originaltillbehör från Canon rekommenderas

Videokameran är utformad för att fungera optimalt med originaltillbehör från Canon. Därför rekommenderas du använda den här produkten med originaltillbehör.

Canon ansvarar inte för eventuella skador på produkten och/eller olyckor som brand eller liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon. Observera att reparationer på grund av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon inte täcks av reparationsgarantin, även om du kan begära sådana reparationer men betala för dessa.