Skydda bilder

Du kan skydda bilder från att raderas oavsiktligt.

Var försiktig

 • Om du formaterar kortet () raderas även skyddade bilder.

Obs!

 • När en bild är skyddad kan den inte raderas med videokamerans raderingsfunktion. Om du vill radera en skyddad bild måste du först stänga av skyddet.
 • Om du raderar alla bilder () blir bara de skyddade bilderna kvar. På så sätt kan du på en gång radera alla bilder som inte behövs.

Skydda enskilda bilder

 1. Välj [Bild-/filmvisning: Skydda bilder].

 2. Välj [Välja bilder].

 3. Välj den bild du vill skydda.

  • Tryck på knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att välja den bild som ska skyddas.
 4. Skydda bilden.

  • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att skydda bilden varefter den markeras med ikonen [Skydda] (1) högst upp på skärmen.
  • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in igen för att avbryta skyddet och rensa ikonen [Skydda].
  • Om du vill skydda en bild till upprepar du steg 3 och 4.

Ange omfång av bilder som ska skyddas

När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange den första och sista bilden i ett omfång för att genast skydda alla angivna bilder.

 1. Välj [Markera omfång].

  • Välj [Markera omfång] i [Bild-/filmvisning: Skydda bilder].
 2. Ange omfång av bilder.

  • Välj den första bilden (startpunkt).
  • Välj sedan den sista bilden (slutpunkt). Bilderna i omfånget kommer att skyddas och [Skydda]-ikonen visas.
  • Om du vill välja en annan bild att skydda upprepar du steg två.

Skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort

Du kan skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.

 • När du väljer [Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på kortet] i [Bild-/filmvisning: Skydda bilder] kommer alla bilder i mappen eller på kortet att skyddas.
 • Välj [Ta bort för alla bilder i mapp] eller [Ta bort för alla bilder på kort] för att avbryta skyddet.