Övrig information

I det här kapitlet beskrivs information om videokamerafunktioner.