Kortformatering

Använd i följande fall den här videokameran för att formatera (initiera) kortet.

 • Kortet är nytt.
 • Kortet har formaterats med en annan videokamera eller med en dator.
 • Kortet är fullt med bilder eller data.
 • Ett kortrelaterat fel visas ().

Var försiktig

 • Att formatera ett kort raderar alla data på det. Kontrollera vad som finns på kortet innan det formateras. Vid behov kan du överföra bilder och data till exempelvis en dator innan du formaterar kortet.
 1. Välj [Inställningar: Formatera kort].

 2. Formatera kortet.

  • Välj [OK].

Kortets filformat

microSD-kort formateras i FAT12/16, microSDHC-kort i FAT32 och microSDXC-kort i exFAT.

Var försiktig

 • Det går eventuellt inte att använda microSDXC-kort som har formaterats med den här videokameran på andra videokameror. Observera också att exFAT-formaterade kort kanske kan kännas igen av vissa datorers operativsystem eller kortläsare.
 • Alla data tas inte bort helt när du formaterar eller raderar data från ett kort. Du bör vara medveten om det när du säljer eller slänger kortet. När minneskortet kasseras bör du se till att den personliga informationen på kortet är skyddad, till exempel genom att fysiskt förstöra kortet.

Obs!

 • Den kapacitet som anges för minneskortet på skärmen för kortformatering kan vara mindre än den kapacitet som anges på kortet.
 • Den här enheten är utrustad med exFAT-teknik från Microsoft.