Resetowanie kamery

Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień funkcji fotografowania oraz ustawień funkcji menu w kamerze.

 1. Wybierz [Nastawy: Resetuj aparat].

 2. Wybierz opcję.

  • Nastawy podst.

   Przywraca ustawienia domyślne dla funkcji fotografowania kamery i ustawień menu.

  • Inne nastawy

   Ustawienia wybrane dla poszczególnych opcji mogą zostać zresetowane.

 3. Kasuj ustawienia.

  • Wybierz opcję [OK] na ekranie potwierdzenia.