Samowyzwalacz filmu

Nagrywanie filmu można rozpocząć samowyzwalaczem.

  1. Wybierz [Fotografowanie: Samowyzw. filmu].

  2. Wybierz opcję.

  3. Nagraj film.

    • Po naciśnięciu przycisku start/stop kamera wydaje sygnał „bip” i wyświetla liczbę sekund pozostałych do rozpoczęcia nagrania.

Uwaga

  • Można go również ustawić, naciskając klawisz Klawisz w górę na ekranie fotografowania.
  • Aby wyłączyć samowyzwalacz, dotknij ekranu lub naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.