Oszczędzanie energii

Można dostosować czas wyłączenia ekranu i wyłączenia kamery po pozostawieniu go bezczynnym (Ekran wyłączony i Autom. wyłącz.).

  1. Wybierz [Nastawy: Oszcz.energii].

  2. Wybierz opcję.

Uwaga

  • [Ekran wyłączony] ma zastosowanie, gdy wyświetlony jest ekran fotografowania. Ustawienia te nie są dostępne podczas wyświetlania menu lub odtwarzania obrazów.
  • Kamera wyłącza się w trakcie wyświetlania menu lub odtwarzania obrazów po upłynięciu czasu, jaki został ustawiony w [Ekran wyłączony] i [Autom. wyłącz.].
  • Aby chronić ekran, kamera wyłącza ekran 30 minut po jego przyciemnieniu (chociaż sama kamera pozostaje włączony), nawet jeśli opcje [Ekran wyłączony] i [Autom. wyłącz.] są ustawione na [Wyłącz].
  • Ustawienia oszczędzania energii nie mają zastosowania podczas fotografowania ani podczas połączenia przez USB lub bezprzewodowo.