Edytowanie/usuwanie urządzeń do połączeń

Przed edytowaniem lub usunięciem ustawień połączeń dla innych urządzeń, zakończ połączenie Wi-Fi. Tutaj jako przykład wykorzystano [Funkcje komunikacji: Podłącz do smartf.(tabletu)].

Zmiana nazw urządzeń

Możesz zmienić nazwy urządzeń, do których kamera się łączy.

 1. Wybierz jedną z pozycji.

  • Po pojawieniu się ekranu [Wi-Fi włączona], wybierz [Odłącz], a następnie powtórz krok 1.
 2. Wybierz opcję [Edytuj/usuń urządzenie].

 3. Wybierz urządzenie.

 4. Wybierz opcję [Zmień nick tego urządzenia].

 5. Zmień nazwę tego urządzenia

  • Do wprowadzenia nazwy użyj klawiatury wirtualnej ().
 6. Naciśnij przycisk MENU, a potem wybierz [OK].

Usuwanie informacji o połączeniu

 1. Otwórz ekran dla połączonego urządzenia.

 2. Wybierz opcję [Usuń informacje o połączeniu].

 3. Wybierz opcję [OK].