Korzystanie z ekranu i statywu

Można zmieniać kierunek i kąt ustawienia ekranu.

  1. Odchyl ekran i statyw.

    • Ekran unosi się do góry i umożliwia otwarcie do około 180°.
    • Korzystając ze statywu, można ustawić kamerę pochyloną w dół w zakresie od -30° do -10° lub w górę w zakresie od 10° do 30°.

Przestroga

  • Unikaj zbytniego otwierania ekranu, gdyż może to spowodować nadmierny nacisk na zawias.

Uwaga

  • Gdy ekran jest zwrócony w stronę obiektów znajdujących się z przodu kamery, wyświetlany jest obraz lustrzany (odwrócony względem prawej/lewej strony) ().
  • Odwrócenie ekranu przełącza działanie przycisków Lewy klawisz i Prawy klawisz.