Przewodnik rozwiązywania problemów

W przypadku problemów związanych z kamerą w pierwszej kolejności zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli na jego podstawie nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Problemy z zasilaniem

Nie można naładować kamery.

 • W przypadku problemów związanych z ładowaniem zobacz sekcję Ładowanie kamery.
 • Jeśli ładowanie nie rozpocznie się, mógł wystąpić wewnętrzny błąd. Wymuś wyłączenie kamery, przytrzymując przyciski MENU i Zasilanie razem przez 8 sekund. Odczekaj chwilę przed ponownym uruchomieniem kamery, naciskając przycisk Zasilanie.

Kamera nie jest uruchamiana nawet po włączeniu.

 • Naładuj kamerę ().

Lampka kontrolna nadal świeci lub miga, gdy kamera jest wyłączona.

 • Lampka kontrolna pozostanie zapalona lub będzie migać przez kilka sekund, jeśli kamera zostanie wyłączona podczas nagrywania obrazu na kartę. Po zakończeniu rejestrowania obrazu zasilanie zostanie odłączone automatycznie.

Czas pracy baterii jest krótszy.

 • Zaleca się używanie kamery, gdy jest ona w pełni naładowana ().
 • Poniższe operacje zmniejszają żywotność baterii i liczbę możliwych zdjęć.

  • Nagrywanie filmów przez dłuższy czas
  • Używanie funkcji komunikacji bezprzewodowej

Kamera samoczynnie się wyłącza.

 • Funkcja oszczędzania energii jest włączona ().

Problemy z fotografowaniem

Nie można zrobić ani zapisać żadnego zdjęcia.

 • Sprawdź, czy karta została prawidłowo włożona ().
 • Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy w celu zwolnienia miejsca (, ).

Nie można korzystać z karty.

Obraz jest nieostry lub rozmazany.

 • Delikatnie naciskaj przycisk start/stop, aby zapobiegać drganiom kamery ().

Podczas nagrywania obiekty są zniekształcone.

 • Jeżeli kamera jest przesuwana w bok (panoramowanie) albo rejestrowany jest obiekt w ruchu, obraz może zawierać zakłócenia.

Biała ikona [Ograniczenie dot. przegrzania] lub czerwona ikona [Ograniczenie dot. przegrzania (czerwone)] wyświetlana jest w trakcie nagrywania filmu.

 • Informuje, że temperatura wewnętrzna kamery jest wysoka. Więcej szczegółów znaleźć można w informacji dotyczącej wyświetlania wskaźnika ostrzeżenia podczas nagrywania filmu ().

Podczas nagrywania filmu wyświetlana jest czerwona ikona Czerwone ostrzeżenie o wysokiej temperaturze.

 • Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna kamery jest wysoka. Jeśli wyświetlana jest czerwona ikona [Czerwone ostrzeżenie o wysokiej temperaturze], oznacza to, że nagrywanie filmu zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane.

Nagrywanie filmu zatrzymuje się samoczynnie.

 • Jeśli szybkość zapisu karty jest niska, nagrywanie filmu może zostać automatycznie zatrzymane. Więcej informacji o kartach, na których można nagrywać filmy znajduje się w Karty umożliwiające nagrywanie filmów. Dane dotyczące prędkości zapisu karty można znaleźć m.in. na stronie internetowej producenta karty.
 • Sformatuj kartę, jeśli zapisywanie na karcie lub odczyt z niej trwa zbyt długo ().
 • Nagrywanie filmów zatrzymuje się automatycznie po 1 godz.

Podczas nagrywania filmu obraz migocze lub pojawiają się na nim poziome pasy.

 • Nierówna ekspozycja, migotanie i poziome pasy (zakłócenia) mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem LED lub też innymi źródłami światła podczas nagrywania filmu. Ponadto mogą zostać zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasności) lub tonu koloru.

Nie można wykonywać zdjęć podczas nagrywania filmu.

 • Podczas nagrywania filmu nie można wykonywać zdjęć. Zatrzymaj nagrywanie filmu przed wykonaniem zdjęć.

Problemy związane z funkcjami bezprzewodowymi

Nie można sparować ze smartfonem.

 • Skorzystaj ze smartfona zgodnego ze specyfikacją Bluetooth w wersji 4.2 lub późniejszej.
 • Włącz Bluetooth z ekranu ustawień smartfonu.
 • Pamiętaj, że parowanie z kamerą nie jest możliwe na ekranie ustawień Bluetooth smartfona. W smartfonie musi być zainstalowana specjalna aplikacja Camera Connect (bezpłatna) ().
 • Parowanie z wcześniej sparowanym smartfonem nie jest możliwe, jeśli informacje parowania zarejestrowane dla innego kamery pozostały na smartfonie. W takim wypadku usuń rejestrację kamery zachowaną w ustawieniach Bluetooth na smartfonie i spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie ().

Operacje, takie jak rejestrowanie i odtwarzanie, są niemożliwe.

 • Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi operacje, takie jak rejestrowanie i odtwarzanie mogą być niedostępne. Zakończ połączenie Wi-Fi, a następnie wykonaj operację.

Nie można połączyć ponownie ze smartfonem.

 • Ponowne połączenie może nie być możliwe, nawet w przypadku tej samej kamery i smartfona, jeśli zmieniono ustawienia lub wybrano inne. W takiej sytuacji usuń ustawienia połączenia z ustawień Wi-Fi w smartfonie i skonfiguruj połączenie od nowa.
 • Połączenie może nie zostać nawiązane, jeśli aplikacja Camera Connect działa w trakcie rekonfiguracji ustawień połączenia. W takim przypadku wyjdź na chwilę z aplikacji Camera Connect, a następnie zrestartuj ją.

Problemy z obsługą

Praca kamery jest nieregularna. Przyciski nie reagują.

 • Mógł wystąpić wewnętrzny błąd. Wymuś wyłączenie kamery, przytrzymując przyciski Menu i Zasilanie razem przez 8 sekund. Odczekaj chwilę przed ponownym uruchomieniem kamery, naciskając przycisk Zasilanie.

Problemy z wyświetlaniem

Data i godzina fotografowania są nieprawidłowe.

 • Sprawdź, czy ustawiono poprawnie datę i czas ().
 • Sprawdź ustawienia związane ze strefą czasową i czasem letnim ().

Problemy z odtwarzaniem

Nie można odtwarzać zdjęć i filmów.

 • Kamera może nie odtwarzać zdjęć wykonanych za pomocą innych kamer.
 • Filmów edytowanych w komputerze nie można odtwarzać w kamerze.

Podczas odtwarzania filmu słychać mechaniczne dźwięki obsługi kamery.

 • Jeśli podczas nagrywania filmu wykonywane są operacje kamerą, wbudowany mikrofon kamery może rejestrować ich dźwięki.

Film okazjonalnie zatrzymuje się na chwilę.

 • Znaczne zmiany ekspozycji podczas nagrywania filmu mogą spowodować, że nagrywanie filmu zostanie chwilowo zatrzymane, aż do momentu ustabilizowania jasności.