Funkcje bezprzewodowe

W tym rozdziale opisano sposób przesyłania strumieniowego lub wykonywania innych operacji za pośrednictwem połączenia Bluetooth ® lub Wi-Fi.

Przestroga

  • Ważne

  • Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku błędnych ustawień komunikacji bezprzewodowej podczas używania kamery. Ponadto firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty lub zniszczenia spowodowane użyciem kamery.

    W przypadku korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej należy skonfigurować odpowiednie zabezpieczenia na własne ryzyko i według własnego uznania. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez dostęp osób nieupoważnionych lub inne naruszenia zabezpieczeń.