Włączanie zasilania

  • Aby włączyć kamerę, naciśnij przycisk Zasilanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć kamerę.

Zmiana języka interfejsu

Przy pierwszym uruchomieniu wyświetlany jest ekran wyboru języka.

Informacje dotyczące zmiany języka interfejsu można znaleźć w Wybór języka.

Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej

Jeśli po włączeniu kamery pojawi się ekran ustawień daty/czasu/strefy, zobacz Data / czas / strefa.

Zmiana standardu TV

Standard TV jest ustawiony na NTSC.

Zmień go na PAL w obszarach, w których standard TV to PAL.

Aby zmienić standard TV, zobacz Standard TV.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pojawia się po włączeniu kamery.

Stan akumulatora 3 Stan akumulatora jest wystarczająco dobry.
Stan akumulatora 2 Stan akumulatora jest niezbyt dobry, ale nadal można korzystać z kamery.
Stan akumulatora 1 Akumulator wkrótce się wyczepie (miga).
Stan akumulatora 0 Naładuj akumulator.

Uwaga

  • Wykonanie poniższych czynności przyspieszy wyczerpanie akumulatora:
    • Korzystanie z funkcji Wi-Fi lub funkcji Bluetooth.
  • W zależności od rzeczywistych warunków fotografowania może być dostępny krótszy czas nagrywania.
  • W niskich temperaturach otoczenia fotografowanie może być niemożliwe nawet przy wystarczającym stanie akumulatora.