Podłączanie do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Kamerę można także połączyć z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności Bluetooth w celu fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem.

 1. Wybierz [Funkcje komunikacji: Podłącz do pilota bezprzew.].

 2. Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do podłączenia].

  Jeśli kamera jest sparowana ze smartfonem, pojawia się następujący komunikat: [Zakończenie bieżącego połącze- nia Bluetooth i parowanie z pilotem bezprzewodowym].

 3. Wybierz opcję [OK].

  • Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli ustawienie Bluetooth jest ustawione na [Włącz].
 4. Sparuj urządzenia.

  • Po pojawieniu się powyższego ekranu naciśnij i przytrzymaj przyciski W oraz T na pilocie BR-E1 równocześnie przez co najmniej 3 sekundy.
  • Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem, że kamera jest sparowana z pilotem BR-E1, naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
 5. Skonfiguruj w kamerze zdalne fotografowanie.

  • Informacje na temat czynności po zakończeniu parowania można znaleźć w Instrukcji obsługi pilota BR-E1.

Przestroga

 • Należy pamiętać, że poziom baterii kamery przy następnym użyciu może być niski, ponieważ połączenia Bluetooth zużywają energię baterii nawet wtedy, gdy kamera jest wyłączona.

Uwaga

 • Jeśli użytkownik nie będzie korzystać z ustawienia Bluetooth, zalecane jest ustawienie [Funkcje komunikacji: Ustaw. Bluetooth] na [Wyłącz] ().

Anulowanie parowania

Przed sparowaniem kamery z innym pilotem BR-E1 należy usunąć informacje o podłączonym pilocie zdalnego sterowania.

 1. Wybierz [Funkcje komunikacji: Podłącz do pilota bezprzew.].

 2. Wybierz opcję [Usuń informacje o połączeniu].

 3. Wybierz opcję [OK].