Usuwanie obrazów

Niepotrzebne zdjęcia można zaznaczać i usuwać pojedynczo lub grupowo. Chronione obrazy () nie zostaną usunięte.

Przestroga

 • Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu należy upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu ważnych obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony.

Usuwanie pojedynczych obrazów

 1. Naciśnij przycisk Odtwarzanie.

 2. Wybierz obraz, który ma być usunięty.

  • Naciśnij klawisze Lewy klawisz Prawy klawisz, aby wybrać obraz do usunięcia.
 3. Naciśnij przycisk Usuń.

 4. Usuń obraz.

  • Wybierz opcję [Usuń].

Wybór ([Zaznacz]) wielu obrazów do jednoczesnego usunięcia

Po dodaniu symboli zaznaczenia do obrazów, które mają zostać usunięte, można usunąć wszystkie te obrazy jednocześnie.

 1. Wybierz [Odtwarzanie: Usuwanie obr.].

 2. Wybierz opcję [Wybierz i usuń obrazy].

 3. Przeglądanie obrazów.

  • Naciśnij klawisze Lewy klawisz Prawy klawisz, aby wybrać obraz do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
  • Aby wybrać inny obraz do usunięcia, powtórz czynności opisane w punkcie 3.
  • Naciśnij przycisk MENU.
 4. Usuń obrazy.

  • Wybierz opcję [OK].

Określenie zakresu obrazów, które mają zostać usunięte

Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można określić pierwszy i ostatni obraz dla zakresu, aby usunąć wszystkie wskazane obrazy naraz.

 1. Wybierz opcję [Wybierz zakres].

  • Wybierz opcję [Wybierz zakres] w [Odtwarzanie: Usuwanie obr.].
 2. Określ zakres obrazów.

  • Wybierz pierwszy obraz (początek zaznaczenia).
  • Następnie wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia). Do wszystkich obrazów w zakresie pomiędzy pierwszym i ostatnim obrazem zostanie dołączony znacznik wyboru [Zaznacz].
  • Aby wybrać inny obraz do usunięcia, powtórz czynności opisane w punkcie 2.
 3. Naciśnij przycisk MENU.

 4. Usuń obrazy.

  • Wybierz opcję [OK].

Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów znajdujących się w folderze lub na karcie.

 • Po wybraniu opcji [Wszystkie obrazy w folderze] lub [Wszystkie obrazy na karcie] w [Odtwarzanie: Usuwanie obr.] wszystkie obrazy w folderze lub na karcie zostaną usunięte.

Uwaga

 • Aby usunąć wszystkie obrazy, w tym obrazy chronione, należy sformatować kartę ().