Numery plików

Zarejestrowane obrazy zapisane w folderze mają przypisany numer pliku od 0001 do 9999. Można zmienić sposób numerowania plików obrazów.

(przykład)

(1) Numer pliku

 1. Wybierz [Nastawy: Numery plików].

 2. Wybierz element.

  • Wybierz opcję [Numeracja].
  • Wybierz opcję [Narastająco] lub [Auto reset.].
  • Jeśli chcesz zresetować numery plików, wybierz opcję [Ręczny reset] ().
  • Wybierz [OK], aby utworzyć nowy folder, a numer pliku rozpocznie się od 0001.

Przestroga

 • Jeśli w folderze 999 numer pliku osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów nie będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Po pojawieniu się komunikatu o konieczności wymiany karty, przełącz się na nową kartę.

Narastająco

Ciągłe numery plików niezależnie od wybranych kart i utworzonych folderów

Nawet jeśli użytkownik wymieni kartę lub utworzy nowy folder, numeracja plików będzie kontynuowana aż do numeru 9999. Jest to przydatne, jeśli obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999 mają być zapisywane na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze na komputerze.

Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub w folderze. Aby korzystać z narastających numerów plików, zaleca się używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.

Numerowanie plików po wymianie karty

Karta 1

Karta 2

(1) Kolejny numer pliku

Numerowanie plików po utworzeniu folderu

Karta 1

Automatyczne resetowanie

Zerowanie numerów plików do 0001 po przełączeniu kart i utworzeniu folderów

Po wymianie karty lub utworzeniu folderu numeracja plików nowo zapisanych obrazów rozpocznie się od 0001. Jest to przydatne, jeśli obrazy mają być porządkowane według kart lub folderów.

Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numery plików mają się rozpoczynać od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo sformatowanej karty.

Numerowanie plików po wymianie karty

Karta 1

Karta 2

(1) Numery plików zostaną zresetowane

Numerowanie plików po utworzeniu folderu

Karta 1

Ręczny reset

Zerowanie numerów plików do 0001 lub rozpoczynanie od numeru 0001 w nowych folderach

Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze rozpoczynają się od 0001.

Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy korzystamy z odrębnych folderów dla obrazów wykonanych wczoraj i dzisiaj.