Ustawienia czułości ISO filmu

  • Czułość ISO

    Możesz ustawić preferowaną czułość ISO. Wybierz [Czułość ISO], aby przejść do ekranu ustawień czułości ISO. Ustaw, naciskając klawisze Lewy klawisz Prawy klawisz. Możesz również wybrać automatyczną czułość ISO naciskając przycisk Komunikacja/wielodostęp.

  • Maks. dla ISO

    Umożliwia ustawienie maksymalnej wartości dla opcji [Czułość ISO] używanej przy nagrywaniu filmów Full HD.

  • Maks. dla

    Umożliwia ustawienie maksymalnej wartości dla opcji [Czułość ISO] używanej przy nagrywaniu filmów 4K.

Przestroga

  • Opcje [Maks. dla ISO] i [Maks. dla ] nie określają maksymalnej wartości dla automatycznej czułości ISO.