Ochrona obrazów

Można ochronić ważne obrazy przed przypadkowym usunięciem.

Przestroga

 • Sformatowanie karty () spowoduje również usunięcie chronionych obrazów.

Uwaga

 • Włączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję usuwania obrazów w kamerze. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw wyłączyć ochronę.
 • Po usunięciu wszystkich obrazów () na karcie pozostaną tylko chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć jednocześnie wszystkie zbędne obrazy.

Ochrona poszczególnych obrazów

 1. Wybierz [Odtwarzanie: Ochrona obrazów].

 2. Wybierz opcję [Wybierz obrazy].

 3. Wybierz obraz, który ma być chroniony.

  • Naciśnij klawisze Lewy klawisz Prawy klawisz, aby wybrać obraz do ochrony.
 4. Włącz ochronę obrazu.

  • Naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw, aby włączyć ochronę wybranego obrazu. Chronione obrazy są oznaczone ikoną [Ochrona] (1) u góry ekranu.
  • Aby anulować ochronę i usunąć ikonę [Ochrona], ponownie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
  • Aby włączyć ochronę innego obrazu, powtórz czynności opisane w punktach 3 i 4.

Określenie zakresu obrazów, które mają być chronione

Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można określić pierwszy i ostatni obraz dla zakresu, aby chronić wszystkie wskazane obrazy naraz.

 1. Wybierz opcję [Wybierz zakres].

  • Wybierz opcję [Wybierz zakres] w [Odtwarzanie: Ochrona obrazów].
 2. Określ zakres obrazów.

  • Wybierz pierwszy obraz (początek zaznaczenia).
  • Następnie wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia). Obrazy we wskazanym zakresie będą chronione i pojawi się ikona [Ochrona].
  • Aby wybrać inny obraz do ochrony, powtórz czynności opisane w punkcie 2.

Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Istnieje możliwość włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze lub na karcie.

 • Po wybraniu opcji [Wszystkie obrazy w folderze] lub [Wszystkie obrazy na karcie] w [Odtwarzanie: Ochrona obrazów] wszystkie obrazy w folderze lub na karcie będą chronione.
 • Aby anulować ochronę, wybierz opcję [Kasuj wybór obrazów w folderze] lub [Kasuj wybór obrazów na karcie].