Nagrywanie dźwięku

Równocześnie z obrazem można nagrywać dźwięk, korzystając z wbudowanego albo zewnętrznego mikrofonu stereo. Poziom nagrywanego dźwięku można ustawić wedle uznania.

Użyj opcji [Fotografowanie: Nagryw. dźwięku], aby ustawić funkcje nagrywania dźwięku.

Przestroga

 • Dźwięki towarzyszące działaniu Wi-Fi mogą być wychwytywane przez mikrofon wbudowany lub zewnętrzny. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas nagrywania należy unikać korzystania z funkcji bezprzewodowych.
 • Jeśli podczas nagrywania filmu wykonywane są operacje kamerą, wbudowany mikrofon kamery może rejestrować ich dźwięki lub dźwięki obiektywu. W takim przypadku, pomóc może ograniczenie tych dźwięków, jeśli używany jest mikrofon zewnętrzny wyposażony we wtyczkę wyjścia i ustawienie go z dala od kamery.
 • Do złącza wejściowego mikrofonu zewnętrznego kamery należy podłączać wyłącznie mikrofon zewnętrzny.

Uwaga

 • Sygnał audio jest również przesyłany, gdy kamera jest podłączona do telewizora przez HDMI, chyba że opcja [Nagryw. dźwięku] ma wartość [Wyłącz]. W przypadku sprzężenia zwrotnego z wyjścia dźwięku telewizora odsuń kamerę od telewizora lub ścisz głośność.
 • Nie można regulować balansu głośności dźwięku między kanałem L/R (lewy/prawy).

Nagrywanie dźwięku / poziom nagrywanego dźwięku

 • Auto

  Poziom nagrywanego dźwięku jest ustawiany automatycznie. Automatyczna kontrola poziomu będzie działać automatycznie na podstawie poziomu dźwięku.

 • Ręcznie

  Użytkownik może dostosować poziom nagrywania dźwięku do swoich indywidualnych potrzeb. Wybierz [Poziom nagr.] i naciśnij klawisze Lewy klawiszPrawy klawisz patrząc na miernik poziomu, aby ustawić poziom nagrywanego dźwięku. Spójrz na wskaźnik wartości szczytowych, skoryguj poziom w taki sposób, aby miernik poziomu tylko czasami przechodził na prawo od wartości „12” (-12 dB) przy najgłośniejszych dźwiękach. Jeśli poziom przekracza wartość „0”, dźwięk będzie zniekształcony.

  Poziom nagrywania można dostosować podczas nagrywania, dotykając przycisku [].

 • Wyłącz

  Dźwięk nie będzie nagrywany.

Filtr wiatru

Ustaw na [Auto], aby zredukować zniekształcenia dźwięku w nagraniach w wietrznych warunkach. Wyłączone, gdy mikrofon zewnętrzny podłączony jest do złączy WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego. Podczas działania funkcji filtru wiatru część niskich dźwięków także zostanie zredukowana.