Menu kart: Funkcje bezprzewodowe

Przestroga

  • Skonfigurowanie niektórych pozycji menu nie jest możliwe, gdy kamera jest podłączona do komputerów albo innych urządzeń za pomocą kabla interfejsu.
  • Połączenia Wi-Fi są kończone po wyłączeniu kamery.
  • Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi funkcja automatycznego wyłączania kamery nie działa.