Menu kart: Fotografowanie

Podczas fotografowania, ustaw tryb fotografowanie na [Autom. robienie zdjęć].